Politică de confidențialitate

Updated at: 05 May 2024

Datele personale utilizate pe site Funcționarea site-ului este asigurată cu ajutorul sistemelor informatice și modulelor software care, în general, obțin anumite date personale; transmiterea acestor date se face în mod implicit, astfel încât protocoalele de comunicare online să ofere rezultate optime pentru utilizarea site-ului. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, dar datorită naturii lor pot permite, prin prelucrare și integrare cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea serverului, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, precum și alte parametri legați de sistemul de operare al utilizatorului. În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile.

 

Scopul prelucrării

Utilizăm aceste date doar pentru a obține informații statistice anonime despre utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia. Pe de altă parte, procesăm datele personale pentru a stabili o comunicare directă și precisă cu cei interesați de serviciile pe care le oferim – o gamă largă de servicii în domeniul designului grafic și dezvoltării site-urilor web, lunar, pentru fiecare client în parte.

 

Baza prelucrării

Pentru construcția și funcționalitatea site-ului, baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este furnizată de îndeplinirea obligațiilor legale privind aspectele de securitate ale sistemelor noastre, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 și art. (3) din Legea 506/2004; Pentru funcționarea site-ului, baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este constituită de crearea unui cont conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016; Pentru a furniza cele mai recente actualizări despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului nostru, solicitând informații suplimentare prin formularele site-ului (de exemplu, înscrierea la newsletter), baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este îndeplinită prin obținerea consimțământului dvs. explicit, informat și acordat liber, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) și respectând cerințele pentru consimțământ stabilite în art. 7 și 8 din Regulamentul (UE) 679/2016.

 

Contactarea noastră și oferirea asistenței

Aveți opțiunea de a ne contacta în diverse moduri: prin email, prin telefon, pe rețelele sociale. În acest caz, putem prelucra următoarele date personale: nume, prenume, email, telefon și orice alte informații pe care le furnizați voluntar atunci când ne contactați. Vă recomandăm să furnizați doar informațiile necesare pentru a ne permite să vă ajutăm cu solicitarea dvs. Utilizăm aceste informații pentru a răspunde solicitării dvs., inclusiv pentru a oferi informații despre serviciile noastre.

 

Contactarea clienților de către specialiștii noștri

În timpul furnizării serviciilor noastre, vom folosi adresa de email, numărul de telefon, numele, prenumele și/sau compania pe care o reprezentați pentru a vă notifica despre aspecte legate de colaborarea noastră, cum ar fi probleme legate de utilizarea site-ului, descărcarea documentelor, comunicarea oricăror schimbări ale prețurilor noastre, probleme tehnice etc.

 

Furnizarea datelor personale

Ne străduim să menținem conformitatea cu principiul minimizării datelor, dar trebuie să știți că puteți refuza să furnizați anumite date personale (indicate mai sus). Totuși, în astfel de cazuri, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice în cadrul relației contractuale descrise în această Politică de Confidențialitate.

 

Prelucrarea automată a datelor personale

Datele dvs. personale nu vor fi prelucrate în scopul generării deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, care ar produce efecte juridice asupra dvs. sau v-ar afecta în mod semnificativ.

 

Durata prelucrării

Ca regulă, vom prelucra Datele dvs. Personale pe durata existenței site-ului, cu excepția cazului în care solicitați ștergerea acestora. În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele personale pentru perioade mai lungi, de exemplu, dacă suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, fiscale sau contabile. În același timp, este posibil să păstrăm datele personale pentru perioade mai lungi pentru a avea un registru precis al relațiilor dvs. cu noi în cazul oricăror reclamații sau dacă considerăm în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de prelucrarea datelor dvs. personale.

 

Transferul datelor personale

Poate fi necesar să transferăm datele personale, în măsura necesară, către următoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali; subcontractori; procesatori de plăți; companii de servicii IT; companii de marketing; autorități publice, instanțe sau tribunale arbitrale, precum și autorități competente pentru investigarea infracțiunilor.

Acești destinatari pot fi localizați în Uniunea Europeană și/sau în Spațiul Economic European. În cazul în care destinatarii sunt localizați în afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca oferind un nivel adecvat de protecție, transferul datelor personale se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă a destinatarilor din țările terțe, precum și o copie a prevederilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor personale. Pentru orice astfel de solicitări, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact menționate mai jos.

 

Securitatea datelor personale

Securitatea datelor dvs. personale este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dvs. personale vor fi prelucrate aplicând măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja datele personale, cum ar fi limitarea accesului la datele personale, criptarea sau anonimizarea datelor personale, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficacitatea măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor personale în orice moment.

 

Drepturile dvs. privind prelucrarea datelor personale

În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul să obțineți de la noi confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi, precum și informații despre prelucrarea specifică, cum ar fi: scopul, categoriile de date personale prelucrate, destinatarii datelor personale, perioada pentru care datele personale sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturile dvs., dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, de unde am obținut datele personale.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea să solicitați rectificarea datelor dvs. personale, cu condiția ca cerințele legale să fie îndeplinite. În cazul erorilor, după notificare, vom corecta imediat datele dvs. personale.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor personale: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor personale și nu mai putem prelucra datele personale pe baza altor temeiuri legale; (iii) datele personale sunt prelucrate ilegal; (iv) exercitați un drept legal de opoziție. Nu vom putea da curs solicitării dvs. de ștergere dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să dăm curs acestei solicitări de ștergere a datelor personale. Restrictionarea prelucrării: Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în următoarele situații: (i) dacă contestați acuratețea datelor personale pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor personale în cauză; (ii) dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) dacă nu mai avem nevoie de date personale pentru scopul prelucrării, dar le solicitați pentru acțiuni legale; (iv) dacă v-ați opus prelucrării, pentru timpul în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim datele personale în urma unei solicitări de restricționare dacă: (i) avem consimțământul dvs.; (ii) pentru a stabili, exercita sau asigura apărarea unui drept legal; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice. Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care datele personale sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. sau pentru executarea unui contract și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul să vi se furnizeze datele personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de mașină și aveți dreptul să transmiteți aceste date personale altui operator de date. Acest drept nu afectează negativ drepturile și libertățile altora.

Dreptul de opoziție: În anumite situații, cum ar fi atunci când prelucrăm datele dvs. personale pe baza unui interes legitim, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către noi. În cazul unei obiecții nejustificate, Stan Cel SRL are dreptul de a continua prelucrarea datelor personale.
Dreptul de a vă opune primirii mesajelor comerciale: Puteți, de asemenea, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopul trimiterii de mesaje comerciale. Retragerea consimțământului: În măsura în care prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică atunci când decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi; (ii) este autorizată de lege, care prevede și oferă garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; (iii) se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dvs. privind prelucrarea datelor dvs. personale. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: Bd-ul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; email: [email protected].

 

Exercitarea drepturilor dvs.

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) este responsabil pentru facilitarea comunicării între dvs., noi și Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP), fiind o extensie a ANS în procesarea datelor personale ale operatorului de date pentru conformitatea cu cerințele GDPR. Nu ezitați să vă bazați pe expertiza sa în apărarea dreptului dvs. la intimitate și viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. personale la adresa de email [email protected].

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor datelor personale și ne rezervăm dreptul de a verifica identitatea dvs. dacă faceți o solicitare privind datele personale.

Taxe: Ca regulă, puteți exercita drepturile dvs. gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă dacă solicitările dvs. sunt în mod clar nefondate sau excesive, în special din cauza naturii lor repetitive.

Timpul de răspuns: Facem toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dvs. în termen de o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul de solicitări, caz în care vă vom informa despre orice astfel de prelungire și motivele întârzierii.

 

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de această Politică de Confidențialitate sau de implementarea sa, ne puteți contacta prin email la [email protected].

 

Actualizări ale acestei politici de confidențialitate

Revizuim în mod regulat și, dacă este necesar, actualizăm periodic această politică de confidențialitate atunci când apar schimbări în urma furnizării serviciilor. Dacă dorim să utilizăm datele dvs. personale într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a solicita consimțământul dvs.